Τα Τουρκικά επιθετικά δάνεια στις διαλέκτους της Μικράς Ασίας: μια πρώτη προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τα Τουρκικά επιθετικά δάνεια στις διαλέκτους της Μικράς Ασίας: μια πρώτη προσέγγιση (EN)

Δημελά, Ελεονώρα; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

In this paper, I deal with adjectival adaptation of Turkish loanwords. The examined data are drawn from the dialectal varieties of Asia Minor, such as Cappadocian, Aivaliot and Pontic. More specifically, this analysis aims to indicate the general parameters which characterize this phenomenon (i.e. the role of analogy, the structural and phonological shape of the word, the semantic equivalence, the typological divergence between the agglutinative Turkish and fusional Greek), as the target language seems to formulate the new word, depending on the general phonological-morphological properties of its specific language system. That is to say, specific parameters, such as the type of borrowing and the peculiarities of the language sub-system, have a crucial role to play in the final outcome. In addition, I attempt to give a comparison between the process of borrowing adjectives and that of borrowing nouns. For example, phonological similarity affects the adaptation phenomena of both nouns and adjectives. (EN)

μορφολογική προσαρμογή (EN)
αναλογία (EN)
επιθετικά δάνεια (EN)
διάλεκτοι (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014-05-30


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 3 (2013): Μορφολογία και γλωσσική επαφή; 92-109 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 3 (2013): Μορφολογία και γλωσσική επαφή; 92-109 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.