Η σχέση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην αλλαγή του ρηματικού κλιτικού συστήματος της Griko

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η σχέση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην αλλαγή του ρηματικού κλιτικού συστήματος της Griko (EN)

Κουτσούκος, Νίκος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/E ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

In this paper, I examine inter-paradigmatic levelling in Griko. I present the inflectional classes in the dialect and argue that there is a tendency for elimination of the inflectional paradigms since verbs of inflectional class 2 change in favour of the most productive inflectional class 1. I focus on the factors which may cause this morphological change. I present the endogenous (language-internal) and exogenous (language-external) factors which may trigger paradigmatic levelling in Griko and argue that since there is no robust evidence that only external factors can be responsible for this type of change, we can safely argue that both endogenous and exogenous factors may be the cause for this type of change. (EN)

μεταπλασμός (EN)
ενδογενείς παράγοντες (EN)
γλωσσική επαφή (EN)
κλιτικές τάξεις (EN)
Griko (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

English

2014-05-30


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 3 (2013): Μορφολογία και γλωσσική επαφή; 26-41 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 3 (2013): Μορφολογία και γλωσσική επαφή; 26-41 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)