δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Analyse fonctionnelle et technologie au collège (EN)

GUNTHER, FABRICE; University of Patras
CHATONEY, MARJOLAINE; Aix-Marseille Université, France

Teaching, technological education, functional analysis (EN)

Different methods allow technology teachers to approach the conception or the analysis of technical system. The origin of some methods is the functional analysis used in the industry. In France, the teacher in junior secondary schools uses them as classroom’s practices. With them the pupils can learn how the technical system works. But what do they really learn? Do we want them to apply a method or to understand the mechanism of a system? In this paper we study in which way the teachers interact with these instruments in the classroom. The study of the teacher’s practices is realized with a survey. (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014-09-01


University of Patras (EN)

Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair; Vol. 1, N. 2 (2014) - Colloque SIEST Méditerranée, Rabat 2014 (EL)
Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair; Vol. 1, N. 2 (2014) - Colloque SIEST Méditerranée, Rabat 2014 (EN)

The content of the Journal is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.