Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας μορφολογικής βάσης δεδομένων: Η βάση MORILAN

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας μορφολογικής βάσης δεδομένων: Η βάση MORILAN (EN)

Τσιμπούρης, Χάρης; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/Ε ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ανδρέου, Μάριος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/Ε ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κουτσούκος, Νίκος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/Ε ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η βάση δεδομένων MORILAN, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική». Η συγκεκριμένη βάση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρώτο στόχο να αποθηκευτεί και να ταξινομηθεί το διαλεκτικό υλικό που συλλέχθηκε κατά την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος, αλλά και με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί μία σύγχρονη βάση δεδομένων για τη μελέτη και εκπόνηση άλλων προγραμμάτων που σχετίζονται με τις νεοελληνικές διαλέκτους και τη μορφολογία. (EN)

εργαλεία ανοικτού κώδικα (EN)
μορφολογική επισημείωση (EN)
Νεοελληνικές διάλεκτοι (EN)
βάσεις δεδομένων (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

English

2016-02-11


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 4 (2015): Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία; 43-57 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 4 (2015): Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία; 43-57 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)