Μορφολογική Ποικιλία στην Κοινή Νεοελληνική και τις διαλέκτους

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μορφολογική Ποικιλία στην Κοινή Νεοελληνική και τις διαλέκτους (EN)

Ράλλη, Αγγελική; ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/Ε ΔΙΑΛEΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Στην εργασία διερευνάται το φαινόμενο της ποικιλίας στη μορφολογία της Κοινής Νέας Ελληνικής και μερικών από τις πλέον χαρακτηριστικές διαλέκτους της, όπως είναι τα Αϊβαλιώτικα, τα Λεσβιακά, τα Καππαδοκικά, τα Κυπριακά και τα Κατωιταλιώτικα. Μελετώνται οι τομείς της παραγωγής, της σύνθεσης και της κλίσης και εξετάζονται παράγοντες ενδογενείς και εξωγενείς, όπως για παράδειγμα η γλωσσική επαφή, που προκαλούν ή που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν την εμφάνιση ποικιλίας. Αποδεικνύεται ότι η ποικιλία είναι σημαντικό χαρακτηριστικό μιας ζωντανής γλώσσας η οποία υπόκειται στο φυσικό νόμο της εξέλιξης και αλλαγής. (EN)

κλίση (EN)
ποικιλία (EN)
γλωσσική επαφή (EN)
μορφολογία (EN)
σύνθεση (EN)
παραγωγή (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

English

2016-02-11


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 4 (2015): Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία; 61-77 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 4 (2015): Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία; 61-77 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)