Περιβάλλοντα έντονης γλωσσικής επαφής και δανεισιμότητα λεξικών στοιχείων: δεδομένα από την Griko και την Καππαδοκική

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Περιβάλλοντα έντονης γλωσσικής επαφής και δανεισιμότητα λεξικών στοιχείων: δεδομένα από την Griko και την Καππαδοκική (EN)

Μαρίνης, Μιχάλης; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/Ε ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ράλλη, Αγγελική; ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/Ε ΔΙΑΛEΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Με αυτή τη συμβολή εξετάζουμε την δανεισιμότητα των διαφόρων λεξικών στοιχείων σε περιβάλλοντα εξαιρετικά έντονης γλωσσικής επαφής. Για τον λόγο αυτό, μελετάμε τον λεξιλογικό δανεισμό δύο ποικιλιών της ελληνικής, η πρώτη εκ των οποίων (Griko) βρίσκεται σε έντονη γλωσσική επαφή με την (ημί)διαχυτική Ιταλορομανική, και η δεύτερη (Καππαδοκική) με την συγκολλητική Τουρκική. Προτείνουμε μία κοινή κλίμακα δανεισιμότητας της μορφής: ονόματα > ρήματα > επίθετα > επιρρήματα. Επιπλέον, διερευνούμε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ευκολία δανεισμού των στοιχείων, όπως είναι: (α) η ιδιότητα μίας κατηγορίας να έχει στοιχεία ανοικτής ή κλειστής τάξης, (β) η μορφολογική πολυπλοκότητα κατά την ενσωμάτωση ενός δανείου στην αποδέκτρια γλώσσα, (γ) η ιδιότητα μιας κατηγορίας να έχει καλά οργανωμένα κλιτικά παραδείγματα, (δ) ο ελεύθερος ή δεσμευμένος χαρακτήρας των δανεισμένων στοιχείων, (ε) η τυπολογική απόσταση μεταξύ της γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας, (στ) η δομική συμβατότητα μεταξύ των σε επαφή συστημάτων, και (ζ) η ένταση της γλωσσικής επαφής. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι όλοι εξίσου καθοριστικοί στην ευκολία δανεισιμότητας των στοιχείων. (EN)

γλωσσικός δανεισμός (EN)
γλωσσική επαφή (EN)
κλίμακες δανεισιμότητας (EN)
Καππαδοκικά (EN)
Griko (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

English

2016-02-11


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 4 (2015): Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία; 79-89 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 4 (2015): Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία; 79-89 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)