Τα στάδια της μορφολογικής ενσωμάτωσης των λεξικών δανείων στα Επτανησιακά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα στάδια της μορφολογικής ενσωμάτωσης των λεξικών δανείων στα Επτανησιακά (EN)

Φραγκοπούλου, Κατερίνα; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/Ε ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σε αυτό το άρθρο εξετάζω τη μορφολογική ενσωμάτωση των ιταλικών/βενετσιάνικων δανείων στα Επτανησιακά με ιδιαίτερη έμφαση στα ονοματικά δάνεια. Πιο συγκεκριμένα, προτείνω τρία διακριτά στάδια μορφολογικής αφομοίωσης των δανείων και αναλύω τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου. Πρώτα, προσδιορίζω τον όρο ενσωμάτωση με μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στις πιο αντιπροσωπευτικές προσπάθειες περιγραφής και προσδιορισμού του όρου από τον Bloomfield (1933) μέχρι την Winter-Froemel (2008) και τον Haspelmath (2009). Δίνω μεγάλη βαρύτητα σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί διαγλωσσικά και στις οποίες προτείνονται διαφορετικά στάδια μορφολογικής ενσωμάτωσης. Επιπρόσθετα, επισημαίνω τον ετερογενή χαρακτήρα στους μηχανισμούς ενσωμάτωσης των δανείων σε μορφολογικό επίπεδο και, παράλληλα, προβάλλω το επιχείρημα της διαβαθμισότητας (gradualness) στη μορφολογική ενσωμάτωση για να ερμηνεύσω αυτή την ετερογένεια. (EN)

νεοελληνική διάλεκτος (EN)
γλωσσική επαφή (EN)
ιταλικά/βενετσιάνικα λεξικά δάνεια (EN)
μορφολογική ενσωμάτωση (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2016-02-11


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 4 (2015): Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία; 109-122 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 4 (2015): Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία; 109-122 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.