δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Inflection and information (EN)

Steel, Susan

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

1997-01-01


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 1 (1997): Allomorphy, Compounding, Inflection; 227-238 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 1 (1997): Allomorphy, Compounding, Inflection; 227-238 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.