δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Loan words and declension classes in Czech (EN)

Kavitskaya, Darya

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2003-01-01


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 4 (2003): Morphology and Linguistic Typology; 267-276 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 4 (2003): Morphology and Linguistic Typology; 267-276 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.