δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
External modifiers in Georgian (EN)

Harris, Alice

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2005-01-01


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 5 (2005): Lexical Integrity Hypothesis; 73-92 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 5 (2005): Lexical Integrity Hypothesis; 73-92 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.