δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Impoverishment in Dutch dialects (EN)

Don, Jan
Aalberse, Suzanne

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2007-01-01


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 6 (2007): Morphology and Dialectology; 23-31 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 6 (2007): Morphology and Dialectology; 23-31 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.