δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Foreword (EN)

Booij, Geert
Ralli, Angela
Scalise, Sergio

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2012-01-01


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 8 (2012): Morphology and the architecture of the grammar; 6-7 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 8 (2012): Morphology and the architecture of the grammar; 6-7 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.