δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
The position of clitics in Cypriot Greek (EN)

Agouraki, Yoryia

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2001-01-01


Modern Greek Dialects and Linguistics Theory (EN)

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 1, Αρ. 1 (2001); 1-18 (EL)
Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 1, Αρ. 1 (2001); 1-18 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.