δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Assimilation phenomena in the dialect of Epirus (EN)

Dimos, Kostis

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2016-03-22


Modern Greek Dialects and Linguistics Theory (EN)

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 5, Αρ. 1 (2012); 59-64 (EL)
Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 5, Αρ. 1 (2012); 59-64 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.