Το φωνητικό και φωνολογικό προφίλ του ιδιώματος της Σαμοθράκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το φωνητικό και φωνολογικό προφίλ του ιδιώματος της Σαμοθράκης (EN)

Τσολάκη, Μαρία
Μαργαρίτη Ρόγκα, Μαργιάννα

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2016-03-22


Modern Greek Dialects and Linguistics Theory (EN)

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 5, Αρ. 1 (2012); 287-310 (EL)
Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 5, Αρ. 1 (2012); 287-310 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.