Το ρηματικό επίθημα -(ι)σκ- στην Καππαδοκική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το ρηματικό επίθημα -(ι)σκ- στην Καππαδοκική (EN)

Παντελίδης, Νικόλαος; Πανεπιστήμιο Αθηνών

The paper deals with the verbal suffix -ισκ- in the Cappadocian varieties. Parallels and differences with the use of the suffix in other dialect groups are shown. A comparison with its function in Ancient Greek dialects of Asia Minor points to the possibility that it may be a dialectal archaism. The evidence of the variety of Silli, which presents affix pleonasm, is of special interest, as it may provide evidence of morphological change through contact. (EN)

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2016-01-01


Modern Greek Dialects and Linguistics Theory (EN)

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 6, Αρ. 1 (2016); 134-143 (EL)
Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 6, Αρ. 1 (2016); 134-143 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.