Η πρόσληψη της γεωγραφικής ποικιλότητας σε κείμενα μαζικής κουλτούρας από μαθητές Δημοτικού

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η πρόσληψη της γεωγραφικής ποικιλότητας σε κείμενα μαζικής κουλτούρας από μαθητές Δημοτικού (EN)

Αρχάκης, Αργύρης; Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπαζαχαρίου, Δημήτρης; Πανεπιστήμιο Πατρών
Φτερνιάτη, Άννα; Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεταστροφή των σύγχρονων γλωσσολογικών θεωρητικών προσεγγίσεων προς το μεταδομισμό. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται όχι τόσο στους γλωσσικούς κανόνες και τους τύπους που συγκροτούν τα γλωσσικά συστήματα, αλλά στις σημειολογικές συμβάσεις των ίδιων των ομιλητών/τριών σε σχέση με το πώς ορίζεται το γλωσσικά «ορθό» και το πώς οριοθετείται μια ποικιλία (βλ. ενδ. Johnstone 2009). Οι σημειολογικές αυτές συμβάσεις ουσιαστικά αποτελούν τα μεταπραγματολογικά στερεότυπα, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων και των γλωσσικών στάσεων των ομιλητών/τριών (Agha 1998, 2004, 2007). Στην παρούσα έρευνα θα μελετήσουμε τα μεταπραγματολογικά στερεότυπα μαθητών/τριών Δημοτικού προς τη γεωγραφική ποικιλότητα, με στόχο να διαπιστώσουμε πώς αντιλαμβάνονται και ορίζουν τις γεωγραφικές ποικιλίες. Πιο αναλυτικά, θα μελετήσουμε τις πεποιθήσεις των παιδιών για το πλαίσιο αποδεκτότητας των γεωγραφικών ποικιλιών, δηλαδή σε ποιο γεωγραφικό πλαίσιο και σε ποιες επικοινωνιακές περιστάσεις θεωρούν ότι είναι αποδεκτή η χρήση των γεωγραφικών ποικιλιών.   (EN)

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2016-01-01


Modern Greek Dialects and Linguistics Theory (EN)

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 6, Αρ. 1 (2016); 144-154 (EL)
Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 6, Αρ. 1 (2016); 144-154 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)