Συντελικές περιφραστικές και αντιγεγονοτικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές διαλέκτους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συντελικές περιφραστικές και αντιγεγονοτικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές διαλέκτους (EN)

Τσολακίδης, Συμεών; Πανεπιστήμιο Πατρών
Ράλλη, Αγγελική; Πανεπιστήμιο Πατρών
Μελισσαροπούλου, Δήμητρα; Πανεπιστήμιο Πατρών

Στη συγκεκριμένη εργασία, διερευνάται η μορφή και η λειτουργία των συντελικών και περιφραστικών δομών στις μικρασιατικές νεοελληνικές διαλέκτους της Καππαδοκίας, του Πόντου και της Σίλλης. Τα δεδομένα μας καταδεικνύουν ότι (α) οι παρακειμενικές δομές της μορφής [ΕΧΩ/ΕΙΜΑΙ+μτχ] αποτελούν συντελικές περιφραστικές δομές και όχι απλές ρηματικές περιφράσεις, (β) ο τουρκικής προέλευσης υπερσυντέλικος της μορφής [αόριστος+(άκλιτο) γ' ενικό παρατατικού του ΕΙΜΑΙ] αξιοποιήθηκε και κατά τον σχηματισμό αντιγεγονοτικών δομών, έτσι όπως γενικότερα στη διαχρονία της Νέας Ελληνικής οι περιφραστικοί υπερσυντέλικοι ανάγονται σε αντιγεγονοτικές δομές, (γ) οι συγκεκριμένες αντιγεγονοτικές δομές αποτελούν το αποτέλεσμα της συνδυασμένης επίδρασης τόσο ενδογλωσσικών όσο και εξωγλωσσικών παραγόντων στο πνεύμα και των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο της γλωσσικής επαφής, και (δ) η εμφάνιση του υπερσυντέλικου της μορφής [αόριστος+(άκλιτο) γ' ενικό παρατατικού του ΕΙΜΑΙ] σε συνδυασμό με την εμφάνιση, πάλι κατ’ επίδραση (και) της Tουρκικής, της δομής [Παρατατικός + (άκλιτο) γ' ενικό παρατατικού του ΕΙΜΑΙ] αύξησε τη συμμετρία του ρηματικού συστήματος της Ποντιακής και της Καππαδοκικής αναφορικά με τη δήλωση του προτερόχρονου στο παρελθόν. (EN)

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2016-01-01


Modern Greek Dialects and Linguistics Theory (EN)

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 6, Αρ. 1 (2016); 195-208 (EL)
Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 6, Αρ. 1 (2016); 195-208 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.