Συντελικές περιφραστικές και αντιγεγονοτικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές διαλέκτους

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Συντελικές περιφραστικές και αντιγεγονοτικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές διαλέκτους (EN)

Τσολακίδης, Συμεών; Πανεπιστήμιο Πατρών
Ράλλη, Αγγελική; Πανεπιστήμιο Πατρών
Μελισσαροπούλου, Δήμητρα; Πανεπιστήμιο Πατρών

Στη συγκεκριμένη εργασία, διερευνάται η μορφή και η λειτουργία των συντελικών και περιφραστικών δομών στις μικρασιατικές νεοελληνικές διαλέκτους της Καππαδοκίας, του Πόντου και της Σίλλης. Τα δεδομένα μας καταδεικνύουν ότι (α) οι παρακειμενικές δομές της μορφής [ΕΧΩ/ΕΙΜΑΙ+μτχ] αποτελούν συντελικές περιφραστικές δομές και όχι απλές ρηματικές περιφράσεις, (β) ο τουρκικής προέλευσης υπερσυντέλικος της μορφής [αόριστος+(άκλιτο) γ' ενικό παρατατικού του ΕΙΜΑΙ] αξιοποιήθηκε και κατά τον σχηματισμό αντιγεγονοτικών δομών, έτσι όπως γενικότερα στη διαχρονία της Νέας Ελληνικής οι περιφραστικοί υπερσυντέλικοι ανάγονται σε αντιγεγονοτικές δομές, (γ) οι συγκεκριμένες αντιγεγονοτικές δομές αποτελούν το αποτέλεσμα της συνδυασμένης επίδρασης τόσο ενδογλωσσικών όσο και εξωγλωσσικών παραγόντων στο πνεύμα και των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο της γλωσσικής επαφής, και (δ) η εμφάνιση του υπερσυντέλικου της μορφής [αόριστος+(άκλιτο) γ' ενικό παρατατικού του ΕΙΜΑΙ] σε συνδυασμό με την εμφάνιση, πάλι κατ’ επίδραση (και) της Tουρκικής, της δομής [Παρατατικός + (άκλιτο) γ' ενικό παρατατικού του ΕΙΜΑΙ] αύξησε τη συμμετρία του ρηματικού συστήματος της Ποντιακής και της Καππαδοκικής αναφορικά με τη δήλωση του προτερόχρονου στο παρελθόν. (EN)

0 (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2016-01-01


Modern Greek Dialects and Linguistics Theory (EN)

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 6, Αρ. 1 (2016); 195-208 (EL)
Modern Greek Dialects and Linguistics Theory; Τόμ. 6, Αρ. 1 (2016); 195-208 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)