δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Teachers’ conceptions of Environment in Togo (EN)

DZAMAYOVO, MENSAN AZADZI; University of Patras
CASTÉRA, JÉRÉMY; Aix-Marseille Université, France
CLÉMENT, PIERRE; Aix-Marseille Université, France

This communication aims to assess the conceptions of Togolese teachers (in service and in pre-service) about environment. Many studies have highlighted the role of anthropocentric and ecocentric values on teachers and students’ conceptions about environment. Anthropocentrism is ‘human-centred’, conferring intrinsic value mainly to humans. Ecocentrism is ‘ecosphere-centred’, emphasising the intrinsic value of the interrelated ecological systems. Moreover, a new conceptual axis related to anthropomorphic perspectives has been introduced in this work to analyse teacher’s conceptions. To what extent are the Togolese teachers aware of the importance of preserving the environment? Is there some correlation between their ecocentric, anthropocentric and anthropomorphic conceptions? To answer these questions, the Biohead-Citizen questionnaire was administered to 277 primary and secondary teachers, in service or pre-service, in Togo. Multivariate analyses show the presence and autonomy of the three kinds of conceptions, nevertheless with a positive correlation between ecocentric and anthropomorphic conceptions. Primary school teachers are more anthropocentric than their colleagues. These results are discussed in the perspective of improving environmental education in Togo. The discussion also includes a comparison between Togo and four other West and Central African countries (Senegal, Burkina Faso, Gabon, and Cameroon). (EN)

Environmental Education, teachers’ conceptions, Togo, anthropocentric attitudes, ecocentric attitudes, multivariate analyses (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2016-07-01


University of Patras (EN)

Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair; Vol. 3, N. 2 (2016) - Colloque SIEST Méditerranée, Marseille 2016 (EL)
Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair; Vol. 3, N. 2 (2016) - Colloque SIEST Méditerranée, Marseille 2016 (EN)

The content of the Journal is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.