δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Forms of argument used by pre-school children (EN)

MOUTSIOS-RENTZOS, ANDREAS; University of the Aegean, Greece
POURNANTZI, VASILIKI; University of Patras, Greece
ZACHAROS, KONSTANTINOS; University of Patras
SHIAKALLI, MARIA ANGELA; Pre-school Education, Cyprus

This paper investigates five and six-year old children’s ability to employ logical reasoning in their in-class argumentation. Thirteen pre-school children participated in the study. The children were involved in organized dialogues in order to investigate their ability to construct logical arguments. A simplified version of Toulmin’s argumentation scheme (including only data, claim and warrant) was adopted in order to analyse the students’ reasoning and to identify the different types of argumentation. Our findings suggested that the structure of the children’s arguments accords with the reasoning found in formal logic, including inductive reasoning, as well as reasoning based on the law of excluded middle. (EN)

Pre-school, argumentation, reasoning, Toulmin (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2016-07-01


University of Patras (EN)

Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair; Vol. 3, N. 2 (2016) - Colloque SIEST Méditerranée, Marseille 2016 (EL)
Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair; Vol. 3, N. 2 (2016) - Colloque SIEST Méditerranée, Marseille 2016 (EN)

The content of the Journal is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.