δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Metonymy and the semantics of word-formation (EN)

Bauer, Laurie

A survey of the role of metonymy in word-formation is provided, with some comments on the implications of this for the theory of word-formation. The particular focus of this paper is on the polysemy of affixes deriving from metonymical interpretation and the use of derivational affixes to mark the necessity for a metonymical reading. The latter point takes up previous discussion in the literature on the validity of treating this as metonymy. The benefits of treating such matters as instances of metonymy rather than as independent patterns of word-formation, and the typological implications of doing so, are canvassed. (EN)

figurative interpretation (EN)
derivation (EN)
semantics (EN)
metonymy (EN)
conversion (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-05-07


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 11 (2017): Morphological Variation: Synchrony and Diachrony; 1-13 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 11 (2017): Morphological Variation: Synchrony and Diachrony; 1-13 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.