δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
English Compounds with ing-form heads (EN)

Popova, Gergana

This paper investigates the properties of compounds with right-hand elements that have the form of present-participles, i.e. ing-forms. After a survey of the recent literature on argumental relations in compounds in which the ing-form is an event nominalisation, the paper looks at compounds embedded before another noun. Evidence from attested patterns is used to argue that argumental relations in such sequences can be explained via the embedding of different constructions. (EN)

participles (EN)
constructions (EN)
compounds (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-05-07


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 11 (2017): Morphological Variation: Synchrony and Diachrony; 75-80 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 11 (2017): Morphological Variation: Synchrony and Diachrony; 75-80 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.