δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
The Heroic Cult of Agamemnon (EL)
The Heroic Cult of Agamemnon (EN)

Salapata, Gina; Massey Universiy

The Atrid Agamemnon received cult in two Peloponnesian towns, Mycenae and Amyklai, both of which claimed to have his grave. The conflicting reports about the location of his grave correspond to early variations in the literary tradition about the location of the murder of the king and his consort Kassandra. The Lakonian version of the legend and the cult associated with it may have been promoted by the Spartans when they aspired to become the sovereigns of the Peloponnese. Despite the heroic origins of Agamemnon, a persistent scholarly opinion assumes that the Spartans worshipped him as a manifestation of Zeus, a belief based on the reference of later literary sources to a cult of Zeus-Agamemnon. In this paper I aim to conclusively disprove the divine worship of Agamemnon in Lakonia and argue instead that he received heroic worship from the establishment of the sanctuary at Amyklai along with his consort Kassandra, known locally as Alexandra. The fusion of Zeus with Agamemnon was relatively late and probably the invention of the poet Lykophron. (EL)
The Atrid Agamemnon received cult in two Peloponnesian towns, Mycenae and Amyklai, both of which claimed to have his grave. The conflicting reports about the location of his grave correspond to early variations in the literary tradition about the location of the murder of the king and his consort Kassandra. The Lakonian version of the legend and the cult associated with it may have been promoted by the Spartans when they aspired to become the sovereigns of the Peloponnese. Despite the heroic origins of Agamemnon, a persistent scholarly opinion assumes that the Spartans worshipped him as a manifestation of Zeus, a belief based on the reference of later literary sources to a cult of Zeus-Agamemnon. In this paper I aim to conclusively disprove the divine worship of Agamemnon in Lakonia and argue instead that he received heroic worship from the establishment of the sanctuary at Amyklai along with his consort Kassandra, known locally as Alexandra. The fusion of Zeus with Agamemnon was relatively late and probably the invention of the poet Lykophron. (EN)

Αγαμέμνων (EL)
Kassandra (EN)
Zeus (EN)
Amyklai (EN)
hero (EN)
Agamemnon (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-10-26


Centre for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity (EN)

Electra; Αρ. 1 (2011): The Atreids; 39-60 (EL)
Electra; Αρ. 1 (2011): The Atreids; 39-60 (EN)

  This content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported .
Το περιεχόμενο αυτό διέπεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 Greece .*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.