ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ (EL)
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ (EN)

Δημελά, Ελεονώρα; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας μελέτης αποτελούν χαρακτηριστικά φωνολογικά φαινόμενα της διαλέκτου των Μεγάρων. Το μεγαρικό ιδίωμα, όπως το ιδίωμα της Κύμης (Κουμιώτικα, βλ. Κοντοσόπουλος [1994] 2006) και το ιδίωμα της Αίγινας, κατατάσσεται στην ομάδα των Παλαιών Αθηναϊκών (old Athenian, βλ. Newton 1972), καθώς διατηρεί στοιχεία της παλιάς Αθηναϊκής διαλέκτου, η οποία δεν ομιλείται πλέον. Μέσα από την επεξεργασία γραπτών και προφορικών δεδομένων, προσεγγίζω τα φαινόμενα: ι) της προφοράς του υ  ως ου/ιου, ιι) του τσιτακισμού, ιιι) της επένθεσης και ιν) της απουσίας συνίζησης. Ως στόχος της μελέτης τίθεται η κριτική επισκόπηση και η συνυφασμένη με τις μεθόδους της σύγχρονης νεοελληνικής διαλεκτολογίας ανάλυση των βασικών φωνολογικών χαρακτηριστικών που εξακολουθούν να απαντούν στη διάλεκτο. (EL)
This paper deals with the phonological phenomena in the Modern Greek dialect of Megara. The dialect of Megara, sharing similarities with the dialects of Kymi and Aigina (cf. Kontosopoulos [1994] 2006), is placed in the so called old Athenian dialectal group (cf. Newton 1972), as it retains various characteristics of the old Athenian dialect which is no longer in use. Elaborating on oral and written data, we discuss the following phenomena: i) the pronunciation of υ as [u] or [ju], ii) tsitakismos or depalatalization, according to Pantelidis (2009) and Newton (1972) respectively, iii) the epenthesis of /γ/, and iv) the primary hiatus. (EN)

διάλεκτος (EL)
συνίζηση (EL)
φωνολογικά χαρακτηριστικά (EL)
τσιτακισμός (EL)
ουρανικοποίηση (EL)
επένθεση (EL)
απάλυνση (EL)
ιδίωμα (EL)
phonological characteristics (EN)
dialect (EN)
idiom, depalatalization (EN)
epenthesis (EN)
tsitakismos (EN)
palatalization (EN)
softening (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-12-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 1-13 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 1-13 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.