ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΑΣΜΩΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΑΣΜΩΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (EL)
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΑΣΜΩΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (EN)

Κουτσούκος, Νίκος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/E ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μανωλέσσου, Ιώ; ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ-ΙΛΝΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσουμε το φαινόμενο της χασμωδίας στη διάλεκτο των Μεγάρων μέσα από τη συγχρονική ανάλυση των δεδομένων και παράλληλα να επιχειρήσουμε μία διαχρονική μελέτη του φαινομένου. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η Μορφολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέταση των στρατηγικών επίλυσης της χασμωδίας, καθώς περιορίζει σε αρκετές περιπτώσεις την εφαρμογή των φωνολογικών νόμων και επιβάλλει τη διατήρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών. Επίσης, από τη διαχρονική εξέταση προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η ιστορική προοπτική του ζητήματος και η συγκριτική εξέταση όλων των διαλεκτικών ποικιλιών της Ελληνικής για να τεθούν οι βάσεις για το διαχωρισμό της συγχρονικής και διαχρονικής ανάλυσης. (EL)
The term vowel hiatus usually refers to sequences of adjacent vowels, which in phonological theory are commonly assumed to be unstable (Kenstowicz, 1994). Many languages do not tolerate vowel hiatus in a variety of contexts; where hiatus would arise in such languages through syntactic or morphological processes, it is typically eliminated (Casali, 1997; 2011). The present paper examines two contrastive perspectives on hiatus phenomena in a particular dialectal variety of Modern Greek, namely the dialect of Megara, in which vowel hiatus is permitted quite freely, contrary to what happens in other dialectal varieties of Modern Greek or cross-linguistically. On a synchronic perspective, a comprehensive survey of hiatus patterns in Megarian is offered, together with data exemplifying parallel cross-linguistic patterns. Part of the interest is that the synchronic perspective reveals the important role of Morphology in influencing hiatus resolution. The synchronic perspective is complemented by a diachronic account which provides an exhaustive presentation of the evolution of hiatus phenomena in Greek, and discusses the differences between different dialectal varieties of Modern Greek with respect to hiatus patterns. Both perspectives reveal the important role of Megarian for the investigation of hiatus phenomena not only in Greek varieties, but also cross-linguistically. (EN)

σχέση μορφολογίας-φωνολογίας (EL)
χασμωδία (EL)
διαλεκτική ποικιλία (EL)
morphology-phonology interface (EN)
dialectal variety (EN)
hiatus (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Greek

2011-12-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 14-35 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 14-35 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)