Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (EL)
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (EN)

Κολιοπούλου, Μαρία; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Στόχος της παρούσας δημοσίευσης είναι η μορφολογική ανάλυση της διαδικασίας της σύνθεσης στη γλωσσική ποικιλία των Μεγάρων. Η συγκεκριμένη ανάλυση βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο που εισήγαγε η Ράλλη (2005, 2007) για τη μελέτη των συνθέτων της Κοινής Νέας Ελληνικής. Τα δεδομένα από το μεγαρικό ιδίωμα δείχνουν μεγάλη ποικιλία συνθέτων στα βασικά είδη γραμματικών κατηγοριών (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα), αλλά και στις επιμέρους κατηγορίες που αφορούν στο είδος της σχέσης μεταξύ των συστατικών και στην έννοια της κεφαλής. Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα είδη συνθέτων με υψηλή παραγωγικότητα, όπως τα εξαρτημένα ενδοκεντρικά και εξωκεντρικά σύνθετα, αλλά και στα λιγότερο παραγωγικά παρατακτικά σύνθετα. Επιπλέον, μελετώνται τα ρηματικά σύνθετα και οι δομές με δεσμευμένο θέμα, σχηματισμοί οι οποίοι αποδεικνύουν ότι τα όρια μεταξύ των διαδικασιών της σύνθεσης και της παραγωγής δεν είναι διακριτά. (EL)
This paper provides a morphological analysis of the word-formation process of compounding in the linguistic variety of Megara, based on the theoretical framework introduced by Ralli (2005, 2007) for the analysis of Standard Modern Greek compounds. The analysis of the main lexical categories (nouns, adjectives, verbs) has shown the large variety of all kinds of compounds in this dialect. There are two types of structures; the first is based on the internal relation of constituents and the second on the notion of headedness. The internal relation of constituents is revealed to be of dependency or coordinative type, although the latter is not very productive. Endocentric and exocentric compounds are both productive. Finally, the structure of synthetic compounds proves that the boundaries between compounding and derivation are not clear. (EN)

εξωκεντρικά σύνθετα (EL)
σημασιολογική (α)διαφάνεια (EL)
δείκτης σύνθεσης (EL)
θέμα (EL)
ρηματικά σύνθετα (EL)
ενδοκεντρικά σύνθετα (EL)
λέξη (EL)
δεσμευμένο θέμα (EL)
παρατακτικά σύνθετα (EL)
εξαρτημένα σύνθετα (EL)
linguistics (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-12-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 78-95 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 78-95 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.