ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Pasithee - e-publishing platform/service for Open Access journals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (EL)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (EN)

Παπαναγιώτου, Χρήστος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Καρασίμος, Αθανάσιος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σύμφωνα με την κοινότητα του TEI τα χειρόγραφα είναι μοναδικά αντικείμενα, τα οποία συχνά (όχι πάντα όμως) είναι εξαιρετικά υψηλής πολιτισμικής, ιστορικής ή πολιτικής αξίας. Σε αντίθεση με τα βιβλία που κυκλοφορούν σε διάφορα αντίτυπα, τα χειρόγραφα δεν είναι εύκολο να συνοδευτούν από τυποποιημένες βιβλιογραφικές αναφορές. Για τα χειρόγραφα υπάρχουν διάφορες παραδόσεις και κριτήρια απόδοσης πληροφοριών, άλλα αρκετά περιγραφικά, άλλα με μικρή συναίνεση μεταξύ των ειδικών ερευνητών χειρογράφων. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Από το ιδίωμα των Μεγάρων στο ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας» συλλέξαμε και ψηφιοποιήσαμε αρκετά χειρόγραφα του 19ου και 20ου αιώνα από την περιοχή των Μεγάρων. Η πλειονότητα των χειρογράφων είναι από συμβόλαια, συμβολαιογραφικές πράξεις ή διαφόρων ειδών συμφωνητικά μεταξύ των κατοίκων της περιοχής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται διαθήκες από το 1884. Στα κείμενα υπάρχουν αρκετά διαλεκτικά στοιχεία. Στόχος είναι να ξεχωρίσουμε και να μαρκάρουμε στο κείμενο τα στοιχεία αναγνώρισης, το διαλεκτικό υλικό, την ιστορία και την επιμέλεια του χειρογράφου και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή του εγγράφου. (EL)
Σύμφωνα με την κοινότητα του TEI τα χειρόγραφα είναι μοναδικά αντικείμενα, τα οποία συχνά (όχι πάντα όμως) είναι εξαιρετικά υψηλής πολιτισμικής, ιστορικής ή πολιτικής αξίας. Σε αντίθεση με τα βιβλία που κυκλοφορούν σε διάφορα αντίτυπα, τα χειρόγραφα δεν είναι εύκολο να συνοδευτούν από τυποποιημένες βιβλιογραφικές αναφορές. Για τα χειρόγραφα υπάρχουν διάφορες παραδόσεις και κριτήρια απόδοσης πληροφοριών, άλλα αρκετά περιγραφικά, άλλα με μικρή συναίνεση μεταξύ των ειδικών ερευνητών χειρογράφων. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Από το ιδίωμα των Μεγάρων στο ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας» συλλέξαμε και ψηφιοποιήσαμε αρκετά χειρόγραφα του 19ου και 20ου αιώνα από την περιοχή των Μεγάρων. Η πλειονότητα των χειρογράφων είναι από συμβόλαια, συμβολαιογραφικές πράξεις ή διαφόρων ειδών συμφωνητικά μεταξύ των κατοίκων της περιοχής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται διαθήκες από το 1884. Στα κείμενα υπάρχουν αρκετά διαλεκτικά στοιχεία. Στόχος είναι να ξεχωρίσουμε και να μαρκάρουμε στο κείμενο τα στοιχεία αναγνώρισης, το διαλεκτικό υλικό, την ιστορία και την επιμέλεια του χειρογράφου και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή του εγγράφου. (EN)

linguistics (EL)
linguistics (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Greek

2011-12-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 145-167 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 145-167 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)