ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (EL)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (EN)

Παπαναγιώτου, Χρήστος; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν/Ε ΔΙΑΛEΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Στο παράρτημα παρατίθενται απομαγνητοφωνημένες αφηγήσεις κατοίκων των Μεγάρων. Στόχος της καταγραφής ήταν να εντοπιστούν τα κυριότερα διαλεκτικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γλωσσικής ποικιλίας, σε ρέοντα λόγο και σε συγχρονικό επίπεδο. Οι απομαγνητοφωνήσεις που ακολουθούν δεν συνοδεύονται από τη χρήση ειδικών συμβόλων. Τα κύρια ονόματα που αναφέρονται στις αφηγήσεις δεν εμφανίζονται στην απομαγνητοφώνηση. Οι κενές παρενθέσεις δηλώνουν πως στην πραγματική αφήγηση υπάρχει κάποιο εκφώνημα, το οποίο ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να απομαγνητοφωνηθεί λόγω της κακής ποιότητας ήχου. (EL)
Στο παράρτημα παρατίθενται απομαγνητοφωνημένες αφηγήσεις κατοίκων των Μεγάρων. Στόχος της καταγραφής ήταν να εντοπιστούν τα κυριότερα διαλεκτικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γλωσσικής ποικιλίας, σε ρέοντα λόγο και σε συγχρονικό επίπεδο. Οι απομαγνητοφωνήσεις που ακολουθούν δεν συνοδεύονται από τη χρήση ειδικών συμβόλων. Τα κύρια ονόματα που αναφέρονται στις αφηγήσεις δεν εμφανίζονται στην απομαγνητοφώνηση. Οι κενές παρενθέσεις δηλώνουν πως στην πραγματική αφήγηση υπάρχει κάποιο εκφώνημα, το οποίο ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να απομαγνητοφωνηθεί λόγω της κακής ποιότητας ήχου. (EN)

linguistics (EL)
linguistics (EN)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-12-27


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 168-171 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 168-171 (EN)

Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Publication of an article in PWPL does not preclude later publication of an adapted version of the paper elsewhere. Later publications should be also referred to the publication in PWPL.The content of PWPL is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.