δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Allomorphy in PolyLex (EN)

Cahill, Lynne
Gazdar, Gerlald

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

0 (EN)


Mediterranean Morphology Meeting

Αγγλική γλώσσα

1997-01-01


Mediterranean Morphology Meetings (MMM) (EN)

1826-7491
Mediterranean Morphology Meeting; Τόμ. 1 (1997): Allomorphy, Compounding, Inflection; 54-64 (EL)
Mediterranean Morphology Meetings; Τόμ. 1 (1997): Allomorphy, Compounding, Inflection; 54-64 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.