ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (EL)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (EN)

Παπαναγιώτου, Χρήστος
Καρασίμος, Αθανάσιος

ύ ό TEI ό ί ά ί, ί ά (ό ά ό) ί ά ή ή, ή ή ή ί. ί ί ύ ά ί, ό ί ύ ύ ό έ έ έ. ό ά ά ό ή ό ώ, ά ά ά, ά ή ί ύ ώ ώ ά. ί ύ ά ό ί ά ί ά ή έ ή ά ό 19 20 ώ ό ή ά. ό ά ί ό ό, έ ά ή ό ώ ά ύ ί ή. ί ά ή ό 1884. ί ά ά ά ί. ό ί ί ά ί ί ώ, ό ό, ί έ ά ό, ά ί ί ή ά. (EL)
Σύμφωνα με την κοινότητα του TEI τα χειρόγραφα είναι μοναδικά αντικείμενα, τα οποία συχνά (όχι πάντα όμως) είναι εξαιρετικά υψηλής πολιτισμικής, ιστορικής ή πολιτικής αξίας. Σε αντίθεση με τα βιβλία που κυκλοφορούν σε διάφορα αντίτυπα, τα χειρόγραφα δεν είναι εύκολο να συνοδευτούν από τυποποιημένες βιβλιογραφικές αναφορές. Για τα χειρόγραφα υπάρχουν διάφορες παραδόσεις και κριτήρια απόδοσης πληροφοριών, άλλα αρκετά περιγραφικά, άλλα με μικρή συναίνεση μεταξύ των ειδικών ερευνητών χειρογράφων. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Από το ιδίωμα των Μεγάρων στο ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας» συλλέξαμε και ψηφιοποιήσαμε αρκετά χειρόγραφα του 19ου και 20ου αιώνα από την περιοχή των Μεγάρων. Η πλειονότητα των χειρογράφων είναι από συμβόλαια, συμβολαιογραφικές πράξεις ή διαφόρων ειδών συμφωνητικά μεταξύ των κατοίκων της περιοχής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται διαθήκες από το 1884. Στα κείμενα υπάρχουν αρκετά διαλεκτικά στοιχεία. Στόχος είναι να ξεχωρίσουμε και να μαρκάρουμε στο κείμενο τα στοιχεία αναγνώρισης, το διαλεκτικό υλικό, την ιστορία και την επιμέλεια του χειρογράφου και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή του εγγράφου. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

linguistics (EL)
linguistics (EN)


Patras Working Papers in Linguistics

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2011-12-16


CENTRE OF MODERN GREEK DIALECTS, DEPARTMENT OF PHILOLOGY, UNIVERSITY OF PATRAS (EN)

1792-0949
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 145-167 (EL)
Patras Working Papers in Linguistics; Τόμ. 2 (2011): Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων; 145-167 (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.