Εκκλησία και Πανεπιστήμιο στο ελληνικό κράτος κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εκκλησία και Πανεπιστήμιο στο ελληνικό κράτος κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα

Αναστασοπούλου Φωτεινή (EL)

Η εργασία διερευνά τις σχέσεις Πανεπιστημίου και Εκκλησίας στο νεοελληνικό κράτος το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μέσα από έμμεσες συγκρούσεις και άμεσες συγκλίσεις που εκδηλώνονται σε διάφορα πεδία εξ αιτίας ποικίλων σκοπιμοτήτων. Το νεοσύστατο κράτος προσπαθεί να οργανωθεί και να λειτουργήσει μέσα από τους θεσμούς του. Το Πανεπιστήμιο ανοίγει έναν επιστημονικό και τεχνολογικό ορίζοντα ενώ οι επιστήμονες ακαδημαϊκοί του υποδέχονται με ενθουσιασμό την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου και τις νεωτεριστικές ιδέες του Haeckel. Οι συντηρητικοί χριστιανικοί κύκλοι αντιδρούν και οι διαμάχες μέσα από τον περιοδικό τύπο απασχολούν τη δημόσια σφαίρα. Η Εκκλησία , στο πλαίσιο της εκκοσμίκευσής της, προσπαθεί να μην πάρει επίσημη θέση. Τα μέτωπα που αντιμετωπίζει είναι πολλά και ποικίλα, όπως η πολιτιστική επίθεση των δυτικών Εκκλησιών, οι διεκδικήσεις των ανατολικών Ορθόδοξων Εκκλησιών, ο Πανσλαβισμός, κ. ά. Ωστόσο σε ό,τι αφορά την εθνική ταυτότητα και την εδραίωση του Έθνους- Κράτους, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και η Εκκλησία δημιουργούν και συγκλίνουν σε ένα κοινό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο. (EL)
In this thesis we investigate the relationship between the University of Athens and the Greek Orthodox Church, during the second half of the 19th century, through indirect conflicts and also direct convergences in several fields due to various expediencies. The new state is still trying to get organised and structured through its institutions. The University of Athens opens scientific and technological horizons while its scientists greetDarwin’s evolution theory and Haeckel’s innovative ideas. Conservative christian groups react and their protest via the press are a matter of public debate. The Church, in the framework of secularization is trying not to officially take sides. The fronts it is called to face are multiple, such as the cultural attack of the western churches, the claims of the East Orthodox Churches, Pan-Slavism, etc. However in what relates to the national identity and the establishment of the nation-state, the University as well as the Church form a common and undisputed front. (EN)

born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.