κίνδυνος εισόδου ανταγωνιστή στις αεροπορικές βιομηχανίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
κίνδυνος εισόδου ανταγωνιστή στις αεροπορικές βιομηχανίες

Τσελίκογλου Κωνσταντίνος (EL)

Οι αεροπορικές εταιρείες σχηματίζουν στρατηγικές συμμαχίες ώστε να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν σε πιθανό κίνδυνο όταν κάποιος ανταγωνιστής επιχειρήσει να εισέλθει προσφέροντας υπηρεσίες σε μερίδιο αγοράς που έχουνε οι ίδιες. Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι συμφωνίες στις οποίες οι επιχειρήσεις συνδυάζουν τις προσπάθειες και τους πόρους για να αναζητήσουν από κοινού έναν επιχειρηματικό στόχο, ενώ παραμένουν ξεχωριστές οντότητες. Αξιόπιστο και αποτελεσματικό παράδειγμα στρατηγικές συμμαχίας που έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εισόδου ανταγωνιστή είναι οι πτήσεις κοινού κωδικού. Συγκεκριμένα αυτό αφορά μια συμφωνία μεταξύ δυο ή περισσότερων αεροπορικών εταιριών να εκχωρίσουν σε λίστα ορισμένες πτήσεις σε σύστημα κρατήσεων με τα ονόματα η μια της άλλης. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο κίνδυνος εισόδου ενός ανταγωνιστή χαμηλού κόστους δημιουργεί 25% περισσότερες πιθανότητες για την πραγματοποίηση πτήσεων κοινού κωδικού με τον εταίρο της. Το ποσοστό αυτό συνδέεται ισχυρά με το ποσοστό που διαθέτει η αεροπορική εταιρεία. (EL)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.