Μελέτη και σχεδιασμός πρωτοκόλλων ανίχνευσης γειτονικής συσκευής σε δίκτυα LTE-Advanced

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη και σχεδιασμός πρωτοκόλλων ανίχνευσης γειτονικής συσκευής σε δίκτυα LTE-Advanced

Μελισσόπουλος Γιώργος (EL)

Η εργασία αυτή έχεις σαν σκοπό την μελέτη της απευθείας επικοινωνίας συσκευής με συσκευή και ειδικότερα την αναζήτησης γειτονικής συσκευής στο σύστημα του LTE-A. Μετά από μια ιστορική αναδρομή σε προγενέστερες τεχνολογίες για απευθείας επικοινωνία μελετάμε το πρότυπο του LTE-A και στοχεύουμε στο πρόβλημα της αναζήτησης συσκευής. Τέλος αναλύουμε το πρωτόκολλο του FlashLinQ και κάνοντας μια πειραματική μελέτη βλέπουμε την επίδοση του. (EL)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.