Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για την Επίλυση του Προβλήματος Αντήχησης (Echo Cancellation Problem)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη και Υλοποίηση Αλγορίθμων για την Επίλυση του Προβλήματος Αντήχησης (Echo Cancellation Problem)

Μαγουλά Βασιλεία (EL)
Κουρσιουμπάς Νικόλαος (EL)

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η κατανόηση και η μελέτη της λειτουργίας του echo cancellation, που πλέον λαμβάνει χώρα σε όλες τις εφαρμογές που σχετίζονται με επικοινωνία μέσω φωνής. Η λειτουργία αυτή, δίνει τη δυνατότητα στους συνομιλητές να επικοινωνούν χωρίς να υπάρχουν προβλήματα επιστροφής φωνής, κάτι το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα καθιστούσε μία ανάλογη επικοινωνία σχεδόν αδύνατη. Για να γίνει κατανοητή η σημασία αυτής της λειτουργίας, θα παρουσιαστούν αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο των τελευταίων χρόνων. Επιπρόσθετα, θα απεικονιστούν τα αποτελέσματα - συγκρίσεις αυτών των αλγορίθμων μέσω γραφικών παραστάσεων (με τη χρήση του προγράμματος MATLAB) για την καλύτερη εκμάθηση της λειτουργίας του echo cancellation από τους αναγνώστες της παρούσας εργασίας. (EL)
The purpose of this thesis is the understanding and the study of the function of the echo cancellation, which now takes place in all applications related to communications via voice. This specific function gives the opportunity to interlocutors to communicate without echo problems, which otherwise would make a similar communication almost impossible. To understand deeply the significance of this function, multiple algorithms that have been developed over recent years will be presented. Furthermore, the results/comparisons of these algorithms will be illustrated (using MATLAB) for a better understanding of the functionality of the echo cancellation from the readers of this thesis. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.