Μελέτη προβλήματος αδιάσπαστης ροής από μοναδική πηγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Μελέτη προβλήματος αδιάσπαστης ροής από μοναδική πηγή

Πανταζής Τηλέμαχος-Δημήτριος (EL)

Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με μια ειδική περίσταση της ομάδας προβλημάτων που ασχολούνται με ροές μέσα σε ένα γράφημα. Συγκεκριμένα τα προϊόντα θα ξεκινάνε ταυτόχρονα από μία πηγή (single source) και θα πρέπει να καταλήγουν στους κόμβους στόχους (destination vertices), ενώ τα ζητούμενα κάθε κόμβου θα πρέπει να κατευθυνθούν μέσα από ένα και μοναδικό μονοπάτι. (EL)
In this thesis we deal with a special category of flow problems. The single source unsplittable flow problem. In the single source unsplittable flow problem, commodities must be routed simultaneously from a common source vertex to certain destination vertices in a given graph. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.