Παραλληλοποίηση υπολογισμών και δημιουργίας πινάκων για το επιστημονικό πρόγραμμα "Sirene"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παραλληλοποίηση υπολογισμών και δημιουργίας πινάκων για το επιστημονικό πρόγραμμα "Sirene"

Δίπλας Ιωάννης (EL)

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η έρευνα σχετικά με την επιταχύνση των διαδικασιών που αφορούν τον υπολογισμό και την δημιουργία πινάκων για το επιστημονικο πρόγραμμα "Sirene" με την χρήση της τεχνολογίας CUDA που παρέχεται απο την NVidia. (EL)
This present thesis involves the research on possible speedup of the calculations and creation of arrays, for the research program "Sirene" using the CUDA technology provided by NVidia. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.