Ταυτοποίηση προσώπου με μηχανική όραση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ταυτοποίηση προσώπου με μηχανική όραση

Αλέρτας Σπύρος (EL)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κεντρικό θέμα την διαδικασία της ταυτοποίησης προσώπου. Στόχος της είναι να αναλυθούν οι μέθοδοι εντοπισμού προσώπου, οι αλγό- ριθμοι eigenfaces, fisherfaces και ο local binary patterns histograms που έχουν υλοποιηθεί στη βιβλιοθήκη OpenCV και πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη της ταυτοποίησης προσώπου. (EL)
This thesis has as main topic the procedure of face recognition. It aims into analysing the methods of detecting faces, the algorithms eigenfaces, fisherfaces and local binary patterns histograms which are implemented in the library OpenCV and how these can be used for achieving face recognition through machine. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.