Προσβασιμότητα στα Μαθηματικά - Δημιουργία και αναπαραγωγή ψηφιακώς αναγνώσιμων βιβλίων σύμφωνα με το πρότυπο Daisy

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προσβασιμότητα στα Μαθηματικά - Δημιουργία και αναπαραγωγή ψηφιακώς αναγνώσιμων βιβλίων σύμφωνα με το πρότυπο Daisy

Ιωαννίδου Πολυξένη-Παρθένα (EL)

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία και ο πλήρης έλεγχος προσβάσιμων ψηφιακώς αναγνώσιμων βιβλίων στα ελληνικά, που είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με το πρότυπο Daisy και περιέχουν μαθηματικές εκφράσεις. Ο τρόπος με τον οποίον ελέγχθηκε ο βαθμός προσβασιμότητας των μαθηματικών για χρήστες με απώλεια όρασης ακολούθησε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή περιελάμβανε τη δημιουργία σωμάτων (corpora) μεμεγάλο αριθμό από μαθηματικές συναρτήσεις.Ύστερα, τα αρχεία αυτά μετατρέπονταν σε κείμενα της μορφής Daisy.Τα αποτελέσματα που εξάγαμε σχετίζονται με την καταγραφή όλων των σημείων που χρήζουν άμεσης διόρθωσης για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε ψηφιακώς αναγνώσιμα βιβλία με μαθηματικές εκφράσεις. (EL)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.