Όψεις του Βρετανικού Περιηγητισμού στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι Νεότεροι Έλληνες από την οπτική του Henry Holland.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΌψεις του Βρετανικού Περιηγητισμού στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι Νεότεροι Έλληνες από την οπτική του Henry Holland.

Κολονιώτη Δέσποινα (EL)
Kolonioti Despoina (EN)

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις σύνθετες όψεις του βρετανικού περιηγητισμού στον ελληνικό χώρο στις αρχές του 19ου αιώνα έχοντας ως οδηγό το περιηγητικό κείμενο ενός νεαρού Βρετανού ταξιδιώτη, του Sir Henry Holland. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκε ο νεαρός ταξιδιώτης την οικονομική, κοινωνική και πνευματική κατάσταση των Νεότερων Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το ζήτημα της ανεξαρτησίας τους, όπως είχε ήδη αρχίσει να αναδύεται στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και να αποτυπώνεται και σε άλλα περιηγητικά κείμενα της περιόδου. (EL)
This paper examines the complex aspects of British travelling in the Greek space at the beginning of the 19th century. The phenomenon of British travelling in Greece is studied via the view of a young British traveller, Sir Henry Holland, as it was depicted in his book on his travells in Greece. In particular, it focuses on the way the young traveller understood the economic, social and intellectual situation of the Modern Greeks in the Ottoman Empire and the question of their independence, as it had already begun to emerge in the European public opinion and reflected in other travel texts of the period. (EN)

born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες (EL)
Social, Political and Economic sciences (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.