ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟ-ΚΑΙ ΔΙ-ΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
DIELECTRIC STUDY OF THE STATE OF WATER IN AQUEOUS SOLUTIONS AND HYDRATED SOLID SAMPLES OF MONO-AND DI-SACCHARIDES
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟ-ΚΑΙ ΔΙ-ΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ

ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΟΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΓΩΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗ, ΜΑΝΝΟΖΗ, ΡΙΒΟΖΗ, ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΝΟΖΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΣΕΛΛΟΒΙΟΖΗ, ΛΑΚΤΟΖΗ, ΜΑΛΤΟΖΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 80-300Κ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 0.0003-1,5 MD/LT ΚΑΙ Η ΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΤΟΖΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΔΑΤΩΣΗΣ H=0.8-20.2%. ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΥΔΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΣΗΣ. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χ. Θ(100-160K) ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΛΥΚΟΖΗ, ΓΑΛΑΚΤΟΖΗ ΚΑΙ ΜΑΝΝΟΖΗ ΕΧΟΥΝ ΟΜΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΕΣΜΙΟ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 0.7 MOL/LT ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΕΣΜΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΡΙΒΟΖΗΣ, ΑΡΑΒΙΝΟΖΗΣ, ΣΕΛΛΟΒΙΟΖΗΣ, ΛΑΚΤΟΖΗΣ, ΜΑΛΤΟΖΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΔΥΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΩΣΗΣ. ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΤΟΖΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Χ.Θ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕΣΜΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
BY THE USE OF THE DEPOLARISATION THERMOCURRENT METHOD, A STUDY WAS MADE OF THE DIELECTRIC BEHAVIOUR OF FROZEN AQUEOUS SOLUTIONS OF THE MONOSACCHARIDES GLUCOSE, GALACTOSE, MANNOSE, RIBOSE, AND ARABINOSE AND THE DISACCHARIDES CELLOBIOSE, LACTOSE, AND MALTOSE, IN THE TEMPERATURE REGION OF 80-300K AND CONCENTRATIONS BETWEEN 0 .0003-15 MOL/LT, AND OF THE HYDRATED SOLID SAMPLES OF GALACTOSE AND MALTOSE IN THE RANGE OF HYDRATION H=0.8-20.2% AND THE SAME TEMPERATURE REGION THE DIM WAS TO GAIN INFORMATION ON THE STATE OF WATER, ON THE HYDRATION MECHANISM AND THE NATURE OF THE HYDRATION POSITIONS. A SYSTEMATIC STUDY OF THE L.T REGION (100- 160K) SHOWED THAT SUGAR SOLUTIONS CAN BE DIVIDED INTO TWO CATEGORIES. SOLUTIONS OF GLUCOSE, GALACTOSE AND MANNOSE HAVE SIMILAR BEHAVIOUR AND ARE CHARACTERIZED BY A CONTINUOUS TRANSITION FROM BOUND WATER TO FREE WATER, FOR CONCENTRATIONS UP TO 0.7 MOL/LT, AND BY BOND WATER ALONE FOR HIGHER CONCENTRATIONS. SOLUTIONS RIBOSE, ARABINOSE, CELLOBIOSE, LACTOSE, MALTOSE ARE CHARACTERISED BY THE PRESENCE OF TWO DISTINCT KINDS OF WATER MOLECULES, THOSE OF BOUND AND FREE WATER AND DIFFER IN THE EXTEND OF HYDRATION. IN SOLID SAMPLES OF GALACTOSE AND MALTOSE, THE LOW TEMPERATURE REGION D.T.C WAS ATTRIBUTED TO THE REORIENTATION OF BOUND WATER MOLECULES.

FREE WATER
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΡΟ
DIELECTRIC
Διαμόρφωση
D.T.C {DEPOLARISATION THERMOCURRENT}
Διηλεκτρικές απώλειες
DIELECTRIC LOSS
ΔΕΣΜΙΟ ΝΕΡΟ
Activation energies
Θερμορεύματα αποπόλωσης
Ενέργεια ενεργοποίησης
Relaxation
DIELECTRIC CONSTANT
Υδατάνθρακες
BOUND WATER
Διηλεκτρική σταθερά
Carbohydrate
Conformation
Διηλεκτρική αποκατάσταση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.