ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ GOSSYPIUM HIRSUTUM

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE COTTON ROOT BARK AND PRELIMINARY STUDY OF THE PHARMACOLOGICAL ACTION OF THE LEAVES OF GOSSYPIUM HIRSUTUM
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ GOSSYPIUM HIRSUTUM

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ON A EXAMINE PAR VOIE CHIMIQUE L'ECORCE DE LA RACINE DE GOSSYPIUM HIRSUTUM ET ON A TROUVE LES CONSTITUANTS SUIVNATS: 4- DESMETHYLSTEROLS: CHOLESTEROL, CAMPESTEROL, STIGMASTEROL, B' SITOSTEROL. METHYLSTEROLS: LOPHENOL, OBTUSIFOLIOL, GRAMMISTEROLS, CYCLOEUCALENOL, CYCLOARTENOL, 24 METHYLENE CYCLOARTANOL, PROPABLEMENT CYCLOBRANOL. ACIDES GRAS: ACIDES-LAURIQUE, MYRISTIQUE, PALMITIQUE, STEATIQUE, OLEIQUE, LINOLEIQUE, LINOLENIQUE. GOSSYPOLS: 6- METHOXYGOSSYPOL, ET LE GOSSYPOL DANS LA RACINE DECORCEE. SUCRES: FRUCTOSE, GLUCOSE, SACCHAROSE, MALTOSE ET RAFFINOSE. MUCILAGE: SON HYDROLYSE A MONTRE LA PRESENCE DU GLUCOSE 55% ET DU GALACTOSE 30%. ACIDES AMINES: TRYPTOPHANE, LEUCINE, TYROSINE, VALINE, SERINE, LYSINE, ALANINE, ARGININE, ACIDE GLUTAMIQUE. SEROTONINE: ON LA MIS EN PRESENCE DANS L'ECORCE DE LA RACINE ET LES FEUILLES. A L'ETUDE PRELIMINATOIRE ON A CONSTATE QUE L'ACTION PHARMACOLOGIQUE D'UNE SOLUTION AQUEUSE DES FEUILLES A L'UTERUS EST DUE A LA SEROTONINE.
ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ Ο ΦΛΟΙΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ GOSSYPIUM HIRSUTUM ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. 4-ΔΕΣΜΕΘΥΛΟΣΤΕΡΟΛΕΣ: ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, ΚΑΜΠΕΣΤΕΡΟΛΗ, ΣΤΙΓΜΑΣΤΕΡΟΛΗ, Β-ΣΙΤΟΣΤΕΡΟΛΗ. ΜΕΘΥΛΟΣΤΕΡΟΛΕΣ: ΛΟΦΑΙΝΟΛΗ, ΟΜΠΤΟΥΣΙΦΟΛΙΟΛΗ, ΓΡΑΜΜΙΣΤΕΡΟΛΗ, ΚΥΚΛΟΕΥΚΑΛΕΝΟΛΗ, ΚΙΤΡΟΣΤΑΔΙΕΝΟΛΗ. ΤΡΙΤΕΡΠΕΝΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ: ΛΑΝΟΣΤΕΡΟΛΗ, ΚΥΚΛΟΑΡΤΕΝΟΛΗ, 24-ΜΕΘΥΛΕΝΟΚΥΚΛΟΑΡΤΑΝΟΛΗ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΥΚΛΟΜΠΡΑΝΟΛΗ. ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ:ΛΑΟΥΡΙΚΟ, ΜΥΡΙΣΤΙΚΟ, ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ, ΣΤΕΑΤΙΚΟ, ΕΛΑΙΚΟ, ΛΙΝΕΛΑΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ. ΓΚΟΣΣΥΠΟΛΕΣ: 6-ΜΕΘΥΞΥΓΚΟΣΣΥΠΟΛΗ, 6,6'- ΔΙΜΕΘΟΞΥΓΚΟΣΣΥΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΓΚΟΣΣΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΡΙΖΑ. ΣΑΚΧΑΡΑ: ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ, ΓΛΥΚΟΖΗ, ΜΑΛΤΟΖΗ, ΚΑΛΑΜΟΣΑΚΧΑΡΟ ΚΑΙ ΡΑΦΙΝΟΖΗ. ΒΛΕΝΝΑ: Η ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 55% ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ 30%. ΑΜΙΝΟΞΕΑ: ΘΡΥΠΤΟΦΑΝΗ, ΛΕΥΚΙΝΗ, ΤΥΡΟΣΙΝΗ, ΒΑΛΙΝΗ, ΣΕΡΙΝΗ, ΛΥΣΙΝΗ, ΑΛΑΝΙΝΗ, ΑΡΓΙΝΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΟΞΥ. ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ: ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΦΛΟΙΟ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ.

Σεροτονίνη
GOSSYPIUM HIRSUTUM MALVACEAE
Amino acids
SUGARS
TRITERPENE ALCOHOLS
Fatty acids
ΒΛΕΝΝΑ
ΓΚΟΣΣΥΠΟΛΕΣ
Gossypols
Αμινοξέα
Sterols
Σάκχαρα
Serotonine
Οξέα, Λιπαρά
Στερόλες
ΤΡΙΤΕΡΠΕΝΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ
MUCUS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.