ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΡΟΦΗΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΟΞΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΛΥΣΕΩΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
DESORPTION KINETIC PROPERTIES OF CELLULOSE ACETATE MATRICES LOADED WITH VARIOUSSOLUTES IN RELATION TO THE THEORETICAL MODELS OF CONTROLLED RELEASE
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΡΟΦΗΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΟΞΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΛΥΣΕΩΣ

ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ-ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ

Σ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Π- ΑΜΙΝΟΑΖΩΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ (CASO4, SRSO4, NACL) ΑΠΟ ΜΗΤΡΕΣ ΟΞΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΚΕΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑΛΥΘΕΙ 'Η ΔΙΑΣΠΑΡΕΙ Η ΠΡΟΣ ΕΚΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Π-ΑΜΙΝΟΑΖΩΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΕ ΑΥΤΟ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΜΕ ΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 'Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ.Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΕΩΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΕΩΣ. ΕΓΙΝΕ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΞΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Π-ΑΜΙΝΟΑΖΩΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑ FICK ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Η ΕΚΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (Π-ΑΜΙΝΟΑΖΩΒΕΝΖΟΛΙΟ, CASO4, SRSO4) ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ HIGUCHI ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΚΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΔΙΑΛΥΤΟΥ NACL Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΕΩΣ ΕΞΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ KORSMEYER ΚΑΙ PEPPAS.
A STUDY HAS BEEN MADE OF THE DESORPTION KINETICS OF P-AMINOAZOBENZENE AND THREE SALTS (CASO4, SRSO4 AND NACL) INCORPORATED IN CELLULOSE ACETATE MATRICES, SOLVENT-CAST IN THE FORM OF FILMS. INCORPORATION OF THE SOLUTE IN THE MATRIX WASEFFECTED BY PRIOR DISSOLUTION OR DISPERSION IN THE CASTING SOLVENT AND IN THECASE OF P-AMINOAZOBENZENE BY SORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION OR FROM THE VAPORPHASE. THE KINETICS OF DESORPTION INTO WATER WERE INVESTIGATED IN RELATION TOTHE SOLUTE SOLUBILITY IN THE POLYMER AND IN WATER, THE CONCENTRATION OF THE SOLUTE, THE METHOD OF INCORPORATION IN THE MATRIX, THE RATE OF AGITATION. THE CELLULOSPACETATE-P-AMINOAZOBENZENE SYSTEM WAS FULLY CHARACTERIZED FROM THE THERMODYNAMIC AND KINETIC VIEW AND THE REASONS OF THE DEVIATIONS FROM THE FICK'S LAW WERE INVESTIGATED. IN THE CASE OF SPARINGLY WATER SOLUBLE SOLUTES (P-AMINOAZOBENZENE, CASO4, SRSO4) THE KINETIC DATA PLOTTED ON A VT BASIS EXHIBITED LINEAR PORTIONS IN ACCORD WITH THE HIGUCHI MODELS AND ANALOGOUS THEORETICAL MODELS BUT THE BEHAVIOR OF THE RELEVANT SLOPES DIFFERED FROM THAT PREDICTED THEORETICALLY. THE DEVIATIONS WERE INTERPRETATED IN RELATION TO THE CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE POLYMER MATRIX. THE RELEASE KINETICS OF THE WATER SOLUBLE NACL WERE QUITE DIFFERENT AND GENERALLY CONSISTENT WITH THE KORSMEYER-PEPPAS MODEL.

CELLULOSE ACETATE MATRICES
ΕΚΛΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΞΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΟΞΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.