ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ L-ΘΡΥΠΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙ ΕΝΖΥΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΠΑΡΤΙΚΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΕΠΙΜΥΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
EFFECT OF L-THRYPTOPHAN INJECTION IN RATS ON GDH GPT, GOT OF AMINO ACID METABOLISM IN LIVER
ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ L-ΘΡΥΠΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙ ΕΝΖΥΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΠΑΡΤΙΚΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΕΠΙΜΥΟΣ

ΚΑΤΣΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

1) L-THRYPTOPHAN INHIBITS THE SPECIFIC ACTIVITIES OF LIVER EXTRAMITOCHONDRIAL DPT AND GOT (=40%) AND OF MITOCHONDRIAL GDH (=22%) FASTED RATS. 2) ON 24 HOURSFASTED RATS THERE IS AN INCREASE IN THE SPECIFIC ACTIVITIES OF LIVER EXTRAMITOCHONDRIAL GPT AND GOT (=90%). 3) THE XANTHURENATE IS A STRONG INHIBITOR BOTH PYRIDOXAL AND PYRIDOXAMINE FORM OF GPT. 4) THE ANTHRANILATE IS A STRONG INHIBITOR OF GPT. 5) L- THRYPTOPHANE INHIBITS LIVER GLUCONEOGENESIS BY THE INHIBITIONIN THE SPECIFIC ACTIVITIES OF GPT AND GOT. 6) GLUCONEOGENESIS AND GPT GOT (EXTRAMITOCHONDRIAL) ARE RELATED.
1) Η L-ΘΡΥΠΤΟΦΑΝΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΗ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ GDH ΚΑΤΑ 22%, ΤΗΝ GOT ΚΑΤΑ 39%, ΤΗΝ GPT ΚΑΤΑ 40% ΕΙΣ ΝΗΣΤΕΙΣ ΕΠΙΜΥΣ. 2) ΕΠΙ 24ΩΡΟΝ ΜΗΣΤΕΙΑ ΕΠΙΜΥΩΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ GPT ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 90% ΚΑΙ ΤΗΝ GDT KATA 89% (ΕΞΩΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΜΟΝΟΝ). 3) ΤΟ ΞΑΝΘΟΥΡΕΝΙΚΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΧΥΡΟΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ GPT.4) ΤΟ ΑΝΡΑΝΙΛΙΚΟΝ ΑΠΟΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ GPT. 5) Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΗΣ L-ΘΡΥΠΤΟΦΑΝΗΣ ΕΙΣ ΝΗΣΤΕΙΣ ΕΠΙΜΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ GOT ΚΑΙ GDT. 6) ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΕΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΟΝ ΣΧΕΣΙΝ ΜΕ ΤΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ GPT GOT ΗΠΑΤΟΣ ΕΠΙΜΥΩΝ.

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ L-ΘΡΥΠΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙ ΕΝΖΥΜΩΝ ΗΠΑΤΟΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.