ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗΣ-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗΣ (GAT), ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΙΩΔΟ- ΦΛΟΥΟΡΕΣΚ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1985 (EN)
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗΣ-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗΣ (GAT), ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΙΩΔΟ- ΦΛΟΥΟΡΕΣΚ...

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗΣ - ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗΣ (GAT) ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΙΩΔΟ-ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΙΝΗ (TIF) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ TIF. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η TIF. ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ TIF ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ. Ο ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ. ΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ GAT-TIF ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΣΥΜΠΛΟΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ GAT ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ GAT-TIF ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Η ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΞΕΙΔΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΙΣΤΙΔΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ.

ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ {GAT}
ΤΕΤΡΑΙΩΔΟ ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΙΝΗ {TI GLUTAMIC-ASPARTIC TRANSAMINASE {GAT}
TETRAIODO-FLUORESCEINE {TIF}

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)