ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΕΤΡΑΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΦΩΣΦΩΝΙΟΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ/ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
INTERFACIAL BEHAVIOUR OF ORGANOPHOSPHOROUS CATIONS OF THE MERCURY ELECTRODE-METHANOLIC SOLUTIONS INTERFACE
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΕΤΡΑΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΦΩΣΦΩΝΙΟΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ/ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Χριστοδούλου, Αναστασία

IN THE PRESENT WORK A STUDY WAS CARRIED OUT FOR THE INTERFACIAL BEHAVIOR OF ORGANOPHOSPHOROUS CATIONS AT THE MERCURY ELECTRODE- METHANOLIC SOLUTION INTERFACE. THE ADSORPTION OF THE PHOSPHONIUM CATIONS WAS TREATED BY MEANS OF THE NON IONIC LANGMUIR, FRUMKIN AND FLORY-HUGGINS ADSORPTION ISOTHERM. THE EXPERIMENTAL WORK WAS BASED ON DIFFERENTIAL CAPACITANCE MEASUREMENTS BY PHASE SELECTIVE A.C. POLAROGRAPHY FOR THE ADSORPTION OF [MEPH3P]+, [BUPH3P]+, [PGPH3P]+, [CPRPH3P]+, [VPH3P]+, [PH4]+ CATIONS FROM METHANOLIC SOLUTIONS AT THE DROPPING AND HANGING DROP MERCURY ELECTRODE. THE ADSORPTION PARAMETERS WERE DETERMINED ON THEBASIS OF OUR EXPERIMENTAL DATA AND THE NON IONIC ADSORPTION ISOTHERMS EXCEPT THE MAXIMUM SURFACE CONCENTRATION WHICH WAS DETERMINED FROM CAPACITANCE MEASUREMENTS DEPENDED ON TIME AT THE DME (OF LONG DROP TIME) AND HMDE. THE VALUES OFTHIS PARAMETER ARE ORDERED AS FOLLOWS: [PH4P]+ < [BUPH3P]+ = [PGPH3P]+ < [V PH3P]+ = [MEPH3P]+ = [CPRPH3P]+. THIS ORDER IS CONNECTED WITH THE SIZE OF THE INTERFACIAL INTERACTIONS OF THE ADSORBED CATIONS. THE STRONG INTERACTIONS OF THE Π-ELECTRODES OF THE PHENYL-GROUPS AT POSITIVE AND SMALL NEGATIVE POLARIZATIONS SUGGEST THAT THE ABOVE CATIONS ARE ADSORBED WITH THEIR 3 PHENYL GROUPS ORIENTED TOWARDS THE METAL SURFACE. THE REGULAR SHAPE OF THE CAPACITANCE-VOLTAGE AND CAPACITANCE-TIME CURVES OF THESE SUBSTANCES REVEAL THAT THE SAME ORIENTATION IS ALSO MAINTAINED AT HIGH NEGATIVE POLARIZATIONS UP TO THEIR DISCHARGE POTENTIAL (- 1,8 V / SCE).
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΕΤΡΑΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ HG- ΜΕΘΑΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΕΣ LANGMUIR, FRUMKIN, FLORY-HUGGINS ΚΑΙ Η ΙΟΝΙΚΗ ΙΣΟΘΕΡΜΗ BLANGREN-BOCKRIS, ΕΝΩ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΡΟΦΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ DORFLER-MULLER ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ SATHYANARAYANA-BAIKERIKER ΓΙΑ ΤΟ ΗΚΣΥ. ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΑΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣΤΙΒΑΔΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ [MEPH3P]+, [CPRPH3]+, [BUPH3P]+, [VPH3P]+, [PH4P]+, [PGPH3P]+ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ: [PH4P]+ > [MEPH3P]+ > [VPH3P]+ > [PGPH3P]+ > [CPRPH3P]+ > [BUPH3P]+. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, Γ3, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ: [PH4P]+ < [BUPH3P]+ = [PGPH3P]+ < [VPH3P]+ = [MEPH3P]+ = [CPRPH3P]+. Η ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΗΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ, ΟΔΗΓΕΙΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ 3 ΦΑΙΝΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΩ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΠΡΟΣΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. Η ΟΜΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

Absorption
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ORIENTATION
ΣΤΑΓΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
Adsorption isotherms
DROPPING MERCURY ELECTRODE
Προσρόφηση
ΦΩΣΦΩΝΙΟΚΑΤΙΟΝΤΑ
PHOSPHONIUM CATIONS
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
DIFFERENTIAL CAPACITANCE-CURUES

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)