Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
THE IMPACT OF PHYSICS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE-BIOMEDICAL TECNHOLOGY-
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-

ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΕΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΤΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΔΗΛΑΔΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
THIS DISSERTATION PRESENTS THE IMPORTANCE OF PHYSICS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE AND THE BIOMEDICAL TECHNOLOGY. IN THE FIRST PART IT ANALYSES THE PRINCIPLES OF PHYSICS WHICH BEING ACCEPTED BY MEDICINE, MOVED THIS SCIENCE FROM THE WRONG FRAME OF ANATOMIC PHYSIOLOGICAL SYSTEM OF GALINOS, AND FROM METAPHYSICAL AND VITALISTIC THOUGHTS, AND LED IT TO THE RIGHT APPROACH OF OBSERVATION, EXPERIMENT, RESEARCH, THE LOGIC THEORY AND LAW, WHICH RESULTED IN ESTABLISHING MEDICINE AS A PHYSICAL SCIENCE. THE SECOND PART IS DEALING WITH BIOMEDICAL TECHNOLOGY-WHICH IS A CONSIDERABLE SECTOR OF MEDICINE-AND THE DEVELOPMENT OF BIOMEDICAL TECHNOLOGY IN GREECE.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.