ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΞΗΡΟΥ ΠΟΛΤΟΥ ΖΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF MOLASSED DRIED SUGAR BEET PULP ON THE DIGESTIBILITY OF PIG DIETS AND ESTIMATION OF THEIR ENERGY VALUE
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΞΗΡΟΥ ΠΟΛΤΟΥ ΖΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞ...

ΝΤΟΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΚΤΩ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΧΟΙΡΟΙ ΦΥΛΗΣ LANDRACE ΑΡΧΙΚΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 62,1 +/- 2,6 KG ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 4 Χ 4, ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΞΗΡΗΣ ΠΟΥΛΠΑΣΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ (ΜΞΠΖ) ΣΤΗΝ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 4 ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ 0, 9, 19 ΚΑΙ 29% ΜΞΠΖ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΙΣΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΞΠΖ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 19 ΚΑΙ 29% ΜΕΙΩΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ (Ρ < 0.01) ΤΗΝ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Ο.Α.Ο). Η ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ (Ρ < 0.05) ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΞΠΖ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, Η ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ,ΤΩΝ NDF, ADF ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΩΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ (Ρ < 0.01) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ ΜΞΠΖ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΑ. Η ΠΕΠΤΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ 29% ΜΞΠΖ. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΠΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ (ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΚΑ) ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ (ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΑΒΟΛΗΣ-ROSTOCK) ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 1,5%. Η ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΞΠΖ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ ΕΜΜΕΣΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΗΤΑΝ 3080 KCAL/KG ΞΗΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 'Η ΠΕΡΙΠΟΥ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ 87,4 ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ. Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΑΝ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ (Ρ <0.01) ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ ΜΞΠΖ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΑ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΗ (Ρ < 0.01) ΜΕ ΤΟ ΑΖΩΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΑ ΟΥΡΑ (R2=0,83, B=12,3).
EIGHT MALE LANDRACE PIGS OF AN AVERAGE LIVE WEIGHT OF 62,1 +/- 2,6 KG WERE RANDOMLY ALLOTTED IN LATIN SQUARE 4 X 4 DESIGNED EXPERIMENT, REPLICATED TWICE, TOSTUDY THE EFFECT OF MOLASSED DRIED SUGAR BEET PULP (M.D.S.B.P.) ON THE DIGESTIBILITY AND ENERGY VALUE OF TOTAL RATION. FOUR DIETS WERE USED CONTAINING 0, 19, 29, AND 29% OF M.D.S.B.P. REPLACING EQUAL QUANTITIES OF BARLEY. INCLUSION OF M.D.S.B.P. AT LEVELS 19 AND 29% REDUCED SIGNIFICANTLY (P < 0.01) THE DIGESTIBILITY OF CRUDE PROTEIN (C.P.). DIGESTIBILITY OF DRY MATTER (D.M.) AND ORGANICMATTER (O.M.) WAS REDUCED SIGNIFICANTLY (P < 0.05) ONLY AT THE HIGHER LEVEL OF M.D.S.B.P. ON THE OTHER HAND, DIGESTIBILITY OF C.F., N.D.F., CELLULOSE AND HEMICELLULOSE WAS INCREASED SIGNIFICANTLY (P < 0.01) IN ALL TREATMENTS CONTAINING M.D.S.B.P., WHEN COMPARED TO CONTROL. DIGESTIBLE ENERGY (D.E.) AND METABOLIZABLE ENERGY (M.E.) OF THE DIETS WERE SIGNIFICANTLY REDUCED (P < 0.05) ONLY INTHE TREATMENT 29%. VALUES OF D.E. AND M.E. MEASURED DIRECTLY (CALORIMETRIC) AND INDIRECTLY (ROSTOCK) WERE SIMILAR WITH DEVIATIONS OF NOT MORE THAN 1,5%. THE M.E. OF M.D.S.B.P., ESTIMATED INDIRECTLY BY THE DIFFERENCE, WAS 3080 KCAL/KG D.M. OR ABOUT 87,4% OF THE M.E. OF BARLEY. NITROGEN RETENTION, AS A PERCENTOF DIGESTED AND TOTAL NITROGEN, WAS SIGNIFICANTLY INCREASED (P < 0.01) IN TREATMENTS CONTAINING M.D.S.B.P. COMPARED TO CONTROL. ALSO, THE ENERGY OF URINE WAS POSITIVELY RELATED (R2=0.83, B=12,3) WITH THE NITROGEN EXCRETED BY THE URINE.

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ
CRUDE FIBRE-DIGESTIBILITY
FEEDS-BYPRODUCTS
SWINE NUTRITION
ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΧΟΙΡΟΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)