ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
AN INVESTIGATION OF PHYSICAL AND GEOMETRICAL PARAMETERS IN OPTIMIZING RADIOGRAPHIC IMAGING
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παναγιωτάκης, Γεώργιος

PHOTOGRAPHIC CHARACTERISTICS, CHARACTERISTICS OF IMAGE TRANSFER AND MOTTLE HAVE BEEN INVESTIGATED FOR SEVERAL SCREEN-FILM SYSTEMS. CALCULATIONS ON INFORMATION CAPACITY FOR SCREEN-FILM SYSTEMS HAVE BEEN CONDUCTED AND THE INTRODUCTION OF THE PARAMETER "INFORMATION CAPACITY PER UNIT AREA AND PER UNIT EXPOSURE" HASBEEN PROPOSED. THE DEPENDENCE OF THE EFFECTIVE AND EQUIVALENT FOCAL SPOT SIZEON THE EXPOSURE CONDITIONS HAVE BEEN STUDIED AND THEIR SIGNIFICANCE IN RADIOGRAPHIC IMAGING HAVE BEEN ANALYZED. IN CLOSING, PHYSICAL PARAMETERS ON THE QUALITY OF X-RAY IMAGES AND THEIR DEPENDENCE ON EXPOSURE CONDITIONS HAVE BEEN STUDIED WITH THE USE OF A PHANTOM, IN CONVENTIONAL AND SUPERVOLTAGE RADIOGRAPHY.
ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ - ΦΙΛΜ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΩ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ "ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ". ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ. ΤΕΛΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗ.

FOCAL SPOT SIZE
INTENSIFYING SCREEN-FILM
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
INFORMATION CAPACITY
RADIOGRAPHIC NOISE
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Χαρακτηριστική καμπύλη
Ποιοτικός έλεγχος
Characteristic curve
Αντίθεση
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ-ΦΙΛΜ
Contrast
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Εύρος
RADIOGRAPHIC IMAGE
Quality control
Modulation transfer function
LATITUDE
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.