ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣ GLUONS ΤΟΥ ΠΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ψ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
GLUONS DISTRIBUTION FUNCTIONS INTO PION AND ANTIPROTON FROM Ψ PRODUCTION STUDIES
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣ GLUONS ΤΟΥ ΠΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΩΤΟΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ψ

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ

A COMPARISON OF THE MEASURED BY ES37 OF FERMILAB XF DISTRIBUTION OF Ψ WITH THEPREDICTED BY Q.C.D. MODELS DEFINE THE GLUON STRUCTURE FUNCTION INTO THE HADRON. IN THE COMPARISON ALL THE SECONDARY EFFECTS WERE INCLUDED.
ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ XF ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ Ψ ΑΠΟ ΑΔΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ES37 ΤΟΥ FERMILAB, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ GLUONS. ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΥΠ'ΟΨΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ XF ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ.

CONSTITUENTS INTERACTION
ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ψ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΔΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ-QUARKS GLUONS
GLUON STRUCTURE FUNCTIONS INTO THE HADRON
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ XF ΤΟΥ Ψ
SECONDARY EFFECTS
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Φυσική υψηλών ενεργειών
HADRONIC STRUCTURE-QUARKS AND GLUONS
PRODUCTION

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.